Zrównoważona mobilność, czyli dlaczego Rybniczanie znienawidzili rowery.