Poznaj swojego Radnego

Po gorączce kampanii wyborczej, podczas której kandydaci na Radnych prześcigają się w obietnicach składanych wyborcom przychodzi okres uśpienia, kiedy Mieszkańcy nie interesują się działaniami swoich reprezentantów. Jacy są naprawdę nasi Radni?

Właściwie często po wyborach nawet nie orientujemy się kto z naszej dzielnicy jest Radnym i czy nasza dzielnica w ogóle ma jakiegoś przedstawiciela w Urzędzie. Postanowiliśmy przyjść Mieszkańcom z pomocą i stworzyliśmy krótką ściągę z informacjami na temat naszych Radnych. Znajdziecie w niej informacje na temat okręgu wyborczego, dzielnicy w której mieszka, tematów którymi obiecał się zająć podczas swojej kadencji.

Oto zestaw pytań, które przygotowaliśmy dla Radnych:

 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?

Odpowiedzi Radnych

Po kliknięciu w nazwisko Radnego możecie zapoznać się z odpowiedziami. Wszystkie odpowiedzi otrzymaliśmy drogą mailową i zamieszczamy je w niezmienionej formie. Każdy z Radnych powinien był trzymać się limitu 500 znaków na odpowiedź.

Brzózka Joanna - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Jestem radną z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Jestem mieszkanką Boguszowic Starych. Mieszkańcy mojej dzielnicy znają mnie i nie mają problemu z dotarciem do mnie, dlatego mnie wybrali.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Jestem w komisji przemysłu górniczego, ekologii i rolnictwa, komisji gospodarki komunalnej, komisji zdrowia pomocy społecznej oraz z powołania w komisji skarg, wniosków i petycji  i właśnie te problemy są mi najbliższe.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Jeśli chodzi o walkę ze smogiem, to najważniejsza jest edukacja, bo tylko ona buduje świadome społeczeństwo. Uważam, że samo karanie nie jest rozwiązaniem. To jest jak z wychowaniem dziecka muszą być kary ale muszą być też nagrody. Osoby, które grzeją gazem, czy pompą ciepła swoje domy powinny mieć jakieś ulgi w opłacie za śmieci, czy też w podatku od nieruchomości. Z drugiej strony nie powinniśmy zabronić całkowitego spalania węgla w budynkach jednorodzinnych, dlaczego, ponieważ mieszkają tam rybniczanie o różnej zasobności portfela, często osoby samotne, starsze czy rodziny wielodzietne i nieprawdziwe jest stwierdzenie, że mieszkają w domu, bo Ich na to stać. Natomiast miasto powinno mieć alternatywę  do programu rządowego czyste powietrze i nadal powinien być program miastowy dopłat do piecy 5 klasy. dotychczas cieszył się on dużą popularnością wśród mieszkańców.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?

  Radna nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, to mam kilka pomysłów, jestem na etapie sprawdzania ich efektywności w miastach, w których pewne innowacje zostały już wprowadzone.Jednak najważniejsza jest dla mnie segregacja odpadów przez mieszkańców, bez tego ani rusz nawet częste odbieranie śmieci nie pomoże, a zauważyć należy że akurat częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z prywatnych posesji w czasie zimowym zmniejszyła się, co mnie osobiście również dotyka.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Radna nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.
Chmieliński Michał - BSR

Radny nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania.

Dwornik Łukasz - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Wybrany z listy PiS, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Rybnika.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Okręg numer 4 - dzielnica Maroko-Nowiny
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Rozwojem Rybnika w ujęciu gospodarczym, inicjowaniem rozwiązań podnoszących konkurencyjność Rybnika, podniesieniem oferty nauki szkolnictwa wyższego, działaniami na rzecz czystego powietrza, zrównoważonym rozwojem wszystkich dzielnic miasta.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Problem jest złożony. Wpierw szczegółowa diagnoza, następnie działania systemowe z perspektywą wieloletnią. Wszystkie ręce na pokład - SMOG priorytetowym problemem do rozwiązania, także przy znaczącym udziale środków z budżetu miasta Rybnika.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Sprawna i przyjazna komunikacja miejska z włączeniem autobusów elektrycznych. Poszerzenie oferty, jednolite i czytelne stawki za bilety, przejeżdżające przez  centrum autobusy powinny posiadać napęd elektryczny. Nie eksperymentowałbym z kontrapasami, w Rybniku się nie sprawdzą - nigdy. Rozwój ścieżek rekreacyjnych.   Raczej działałbym przez zachęcenie, a nie ograniczanie. Rybnik ma w centrum miasta specyficzny układ drogowy  i każda ingerencja może przynieść niekorzystny skutek. Widać to po budowie kontrapasów. 
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Na pewno powrót do dwukrotnej wywózki odpadów zmieszanych w miesiącu podczas sezonu zimowego. Poprosiłbym firmy o przeprowadzenie szczegółowych kalkulacji cenowych w sprawie wywozu śmieci, dopiero wówczas mógłbym uszczegółowić pomysły.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Nic na siłę. To zawsze wola mieszkańców. Wolałbym, w porozumieniu z przedstawicielami gmin subregionu zachodniego po lobbować w Sejmie, za utworzeniem czegoś na wzór metropolii dla naszego  regionu,  w której Rybnik pełniłby wiodącą role.
Florczyk Marek - WdR
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Reprezentuję okręg nr 4, zamieszkuję dzielnicę Maroko-Nowiny.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Polityka finansowa Miasta, Oświata sport i kultura, Komunikacja i transport zbiorowy, Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Miasta.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  W tym temacie ważne jest oddziaływanie osobistym przykładem. Dlatego walkę ze smogiem zaczynam od siebie, czyli od zmiany sposobu ogrzewania domu, w którym mieszkam. Jestem zwolennikiem motywowania mieszkańców do podłączenia się do istniejących sieci
  ciepłowniczych lub gazowych, np. poprzez ustalenie niższej stawki podatku od nieruchomości ogrzewanych ekologicznie. Dostrzegam również potrzebę wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika zakazu montażu i stosowania w nowych budynkach instalacji, w których paliwem byłby węgiel.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Podniesienie komfortu podróży autobusową komunikacją miejską i wymiany taboru na
  niskopodłogowy, niskoemisyjny. Reforma sieci linii autobusowych oraz rozkładów jazdy tak, aby więcej osób korzystało z transportu zbiorowego. Budowa centrów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych i najważniejszych przystanków komunikacji zbiorowej wraz z parkingami typu „Parkuj i jedź” (Park&Ride), „Pocałuj i jedź” (Kiss&Ride) oraz „Zostaw rower i jedź” (Bike&Ride), a także dojazdowymi trasami rowerowym.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Jest oczywiste, że bez systemowych zmian w prawie za odpady będziemy płacić jeszcze więcej. Uważam, że jednym z rozwiązań mogących zahamować czekające nas podwyżki jest przeniesienie części kosztów gospodarki odpadami na producentów opakowań. W tym zakresie potrzebne są szybkie działania na szczeblu rządowym. Istnieje pilna potrzeba zorganizowania przez resort środowiska okrągłego stołu w sprawie gospodarki odpadami, aby wspólnie wypracować najpilniejsze kierunki działania.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Jestem otwarty na rozważenie tego problemu nie będąc w chwili obecnej jego entuzjastą ani też przeciwnikiem. Uważam, że te kwestię należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne i regionalne. W mojej ocenie projekt Uchwały w sprawie powiększenia terytorium Miasta powinien być:
  - solidnie uzasadniony,
  - skonsultowany z mieszkańcami,
  - oparty o badanie powiązań społecznych, więzi między gminami, które planuje się włączyć w jeden obszar terytorialny oraz gwarantować, że w nowych granicach gmina będzie zdolna do wykonywania zadań publicznych.
Fojcik Marian - KO

Radny nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania.

Kiljańczyk Wojciech - KO
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Platforma Obywatelska RP
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Okręg nr 1, mieszkam w Śródmieściu.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Walka niską emisją, rozwój infrastruktury oraz edukacji, wsparcie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych i sportowych.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Modernizacja zasobów miejskich (termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na ekologiczny), rozwój infrastruktury gazowej i ciepłowniczej we współpracy ze spółkami skarbu państwa, promocja podłączeń do sieci, ponieważ jako samorząd nie mamy instrumentów prawnych nakazujących podłączenia, edukacja i promocja pozytywnych działań. Po raz kolejny wystosujemy apel do rządu o normy jakości dla paliw stałych, uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, zakaz wymontowywania filtrów dpf z samochodów i wysokie kary za to oraz inne, m.in. z zakresu, który skierowaliśmy do rządu w 2017 roku. 
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Należy stawiać na rozwój inrastuktury pod komunikację publiczną, rowerową, pieszą.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Nie jest możliwe utrzymanie obecnych kosztów. To populizm. 
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Nie popieram takich rozwiązań.
Łukasz Kłosek - KO

Radny nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania.

Knesz Radosław - KO
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Jestem członkiem Klubu Platformy Obywatelskiej. Reprezentuje mieszkańców Rybnika, z którymi łączą mnie zbieżne poglądy nt. rozwoju naszego miasta.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Reprezentuje czwarty okręg (Maroko-Nowiny, Smolna, Zebrzydowice, Zamysłów). Mieszkam w dzielnicy Maroko-Nowiny
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Pełnie obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Kwestia zanieczyszczeń powietrza, planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla naszego miasta są dla mnie najważniejszymi tematem w tej kadencji. Jestem również Przewodniczącym Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego w związku z powyższym mam wpływ na kwestie związane z infrastrukturą drogową, komunikacją zbiorową oraz polityką rowerową. Ostatnio bardzo zaciekawiły mnie również rozwiązania związane z urbanistyką i planowaniem przestrzeni w naszym mieście.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Problem jest złożony. Wpierw szczegółowa diagnoza, następnie działania systemowe z perspektywą wieloletnią. Wszystkie ręce na pokład - SMOG priorytetowym problemem do rozwiązania, także przy znaczącym udziale środków z budżetu miasta Rybnika.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?

  Jesteśmy stolicą Subregionu Zachodniego i miastem, w którym sporo naszych sąsiadów pracuje, wydaje pieniądze czy po prostu korzysta z infrastruktury. Taka sytuacja powoduje, że mamy dobrą dynamikę jeśli chodzi o lokalną gospodarkę, ale jest również spore wyzwanie jeśli chodzi np. o ruch samochodowy. Nie ma jednego rozwiązania problemu przepustowości ruchu drogowego w naszym mieście – to o wiele bardziej skomplikowany problem niż może się wydawać. W moim przekonaniu musimy konsekwentnie wdrażać (ewentualnie korygować) Strategię Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miasta Rybnika np. poprzez:
  - wyprowadzanie ruchu z centrum na obrzeża i obwodnice miasta,
  - inwestowanie w infrastrukturę i promocję transportu zbiorowego,
  - inwestowanie w infrastrukturę alternatywnych środków transportu mieszkańców Rybnika - polityka rowerowa (ścieżki rowerowe, centra przesiadkowe, promocja)
  - promowanie alternatywnych środków transportu pomiędzy miastami np. szybkie połączenia kolejowe pomiędzy Rybnikiem, a Wodzisławiem Śląskim (centra przesiadkowe, promocja)
  - wdrażanie i promowanie rozwiązania Smart City jak np. „carpooling” czyli zwiększanie liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, głównie poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do pracy lub nauki na tych samych trasach

 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Nie da się utrzymać obecnych kosztów, ma to związek z:
  - nowymi opłatami nałożonymi na samorządy (opłata Marszałkowska)
  - nowymi wytycznymi dotyczącymi poziomu śmieci segregowanych (co roku ten wskaźnik rośnie)
  - formą rozliczania się za wywóz śmieci – robią to prywatne firmy, które startują do przetargów i proponują cenę za tego typu usługi
  Można dyskutować co zrobić aby niwelować koszty gospodarowania odpadami, ale nie ma możliwości utrzymania obecnych kosztów.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?

  Przyłączanie ościennych gmin powoduje tzw. „rozlewanie się miasta” i większe koszty związane z utrzymaniem infrastruktury czy np. komunikacji zbiorowej. Takie decyzje powinny być podejmowane bardzo ostrożnie i z poparciem zarówno przyłączanej gminy jak i samego miasta np. poprzez referendum.  Na tą chwilę nie mam zdania na ten temat ponieważ nie mamy takiej sytuacji w Rybniku.

Kohut Grażyna - WdR
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Reprezentuję klub WdR.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Mieszkam od urodzenia w dzielnicy Popielów, reprezentuję okręg wyborczy nr 3.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Zostałam przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i sprawami tych dziedzin szczególnie będę się zajmować.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  uważam, że należy przeprowadzić obowiązkową inwentaryzację źródeł ciepła wśród wszystkich mieszkańców. Ponadto bezwzględnie przestrzegać tego, aby w domach i obiektach budowanych instalować ekologiczne zródła energii. Zmniejszyć podatki dla tych osób, które na ten moment ogrzewają domy/ mieszkania w sposób ekologiczny. Propagować program rządowy "czyste powietrze". I wreszcie: edukować, edukować,edukować, od przedszkola do wieku dojrzałego. 
 5.  Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  postarać się uruchomić kolejne obwodnice omijające centrum miasta. Nie wydawać zezwoleń na budowę dużych marketów w centrum i jego pobliżu.  Ponownie przeanalizować ruch na ul. Brudnioka. 
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  jestem nawet za nieznaczną podwyżką kosztów, pod warunkiem, że odpady zmieszane będą odbierane 2 razy w miesiącu, tak jak i segregowane.
 7.  Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  NIE. Rybnik obecnie ma 27 dzielnic i już występują poważne problemy, animozje, a co za tym idzie, trudno się dogadać.
Kurpanik Franciszek - KO

Radny nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania.

Lazar Jerzy - PiS

Radny nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania.

Lubszczyk Zbigniew - KO
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Platforma Obywatelska.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Okręg nr 3 – Niedobczyce.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Reforma jednostek pomocniczych miasta poprzez zmiany ich statutów, w szczególności poszerzenie ich uprawnień oraz zwiększenie środków pieniężnych będących w dyspozycji rad dzielnic. Ponadto, chciałbym skupić się na pomocy mieszkańcom Rybnika w ich problemach natury prawnej – prowadząc w ramach dyżuru radnego – punkt bezpłatnych porad prawnych. Moim celem jest stworzenie takich punktów w dzielnicach okręgu nr 3, tj. Niewiadom, Popielów, Radziejów, Meksyk, Chwałowice. Od kilku lat prowadzę taki punkt w Niedobczycach.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Walka ze smogiem jest wieloetapowym procesem, który swoim zasięgiem wykracza poza kompetencje gmin w Polsce. Potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy administracją rządową oraz administracją samorządową. Konieczne jest ewolucyjne odejście od węgla jako źródła ciepła (przynajmniej w indywidualnych gospodarstwach domowych) poprzez zastąpienie go innymi – ekologicznymi źródłami. Trzeba zabiegać o budowę i rozbudowę sieci gazowych oraz ciepłowniczych. Popyt na tego typu źródła ogrzewania jest zauważalny, aczkolwiek brakuje ich podażu.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Rybniku było zarejestrowanych niespełna 110 tyś. samochodów. Ponadto, każdego dnia przez Rybnik przejeżdżają samochody z miast ościennych. Oczekuję poprawy w przepustowości rybnickich dróg w godzinach szczytu z chwilą otwarcia drogi Pszczyna-Racibórz. Kierowcy, którzy w chwili obecnej jedynie „przejeżdżają” przez miasto, w szczególności drogą krajową nr 78 będą mogli tę część miasta ominąć. Z kolei dla kierowców, których Rybnik jest miejscem docelowym powinniśmy stwarzać alternatywne możliwości dojazdu, np. rozszerzenie oferty transportu publicznego.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Obserwując sytuację w gminach ościennych można dojść do przekonania, że prędzej czy później czeka nas podwyżka cen za odbiór odpadów. Powody takiego stanu rzeczy nie są stricte związane z daną gminą, lecz wynikają z sytuacji na rynku tego typu usług. Niemniej jednak można próbować szukać rozwiązań ograniczających koszty poprzez utworzenie punktów zbiórki odpadów biodegradowalnych w wyznaczonych miejscach w każdej dzielnicy miasta, aby każdy mieszkaniec miał możliwość skorzystać z takiego rozwiązania.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie bez uprzedniego poznania stanowiska mieszkańców gmin ościennych, ponieważ oni jak wspólnota samorządowa wpierw powinni wypowiedzieć się czy przejawiają chęć przyłączenia się do Miasta Rybnika. Nie można szukać rozwiązań sprzecznych z ich stanowiskiem. Co najmniej przedwczesna byłaby w tym miejscu moja wypowiedź, iż jestem za powiększenie terytorium miasta w oderwaniu od stanowiska mieszkańców tych gmin, które miałyby „zasilić” terytorium naszego miasta. 
Mularczyk Jacek - BSR
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Reprezentuję klub BSR (Blok Samorządowy Rybnik)
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Reprezentuję okręg wyborczy nr 1 w skład którego wchodzi 11 dzielnic ( Rybnik-Północ, Chwałęcice, Stodoły, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Kamień, Wielopole, Grabownia, Ochojec, Golejów, Sródmieście.  Mieszkam w dzielnicy Rybnicka Kuźnia
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Wszystkim co będzie powodowało poprawę życia mieszkańcom Rybnika. Dotyczy każdej dziedziny  życia.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Przede wszystkim namówić ( nawet nakazać poprzez uchwały ) do tego, by podłączyć się do sieci, tam gdzie jest to możliwe.  Pomóc w skorzystaniu z wszystkich programów pomocowych. Tam gdzie nie ma sieci, według mnie, należy poczynić zadania, by zarządcy obecnych sieci podjęli ruchy mające na celu rozbudowę dotychczasowych sieci.  W mojej ocenie to wszystko co można zrobić z pozycji samorządu.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Wydaje mi się, że z racji infrastruktury drogowej jaka jest w Rybniku oraz ogólnej specyfiki Miasta Rybnika trudno o to, by w godzinach szczytu była możliwość usprawnienia ruchu drogowego. Z resztą chyba każde miasto w Polsce ma ten problem właśnie w godzinach szczytu. Dużo jeżdżę i nie kojarzę, by gdziekolwiek ten problem był rozwiązany.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  W mojej ocenie większa edukacja dotycząca segregacji odpadów. Każdy inny ruch niestety ze względów ekonomicznych będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. Być może jakaś spalarnia śmieci  rozwiązałaby chociaż trochę problem z odpadami.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Trudno mi powiedzieć. Nie wiem jaki maiłoby mieć to cel? Nie analizowałem tego, ale biorąc pod uwagę chociażby wydatki Miasta dotyczące oświaty, raczej by to nie przyniosło korzyści. Ale to jest moja ocena bez przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy.
Mura Jan - WdR

Radny nie odpowiedział na nasze pytania.

Pałka Tadeusz - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Reprezentuje PIS
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Reprezentuję okręg numer 2, a zamieszkuję dzielnicę Kłokocin.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Rybnik miastem rozwoju,ciepło systemowe,gazyfikacja dzielnic,likwidacja odoru z oczyszczalni Best-Eko.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Wymiana źródeł ciepła, gazyfikacja dzielnic, które nie mają dostępu gazociągu.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Likwidacja ścieżek rowerowych w centrum miasta np. ul. Brudnioka. Bezpłatna komunikacja miejska.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Wrócić do poprzedniego harmonogramu wywozów,pod względem ilościowym.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Najpierw trzeba zadać pytanie ościennym gminom czy one by tego chciały.  
Małgorzata Piaskowy - WdR

Radna nie odpowiedziała na nasze pytania.

Sączek Andrzej - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Reprezentuję mieszkańców Rybnika, startowałem z listy PiS ze względu na moje prawicowe i patriotyczne poglądy.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Okręg nr 1 dzielnica Chwałęcice.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Aby Rybnik był miastem innowacji i rozwoju (mamy z tym ogromną trudność). Ponadto kanalizacja, ciepło systemowe z ER, gaz, sport lokalny niskich szczebli rozgrywkowych.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Właściwie i racjonalnie wykorzystywać środki i oferować pomoc mieszkańcom w tym zakresie oraz współpracować z Rządem RP, władzami województwa, WFOŚ,... oraz elektromobilność miejska.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Bezpłatna komunikacja w godzinach szczytu, elektromobilność z wykorzystaniem pojazdów jednośladowych lub innego typu elektrycznych skuterów.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Zracjonalizować wywóz zielonych i popiołu
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Nie mam zdania, nie wiem o które gminy chodzi? To chyba bardziej pytanie do mieszkańców i władz gmin ościennych bardziej niż do radnych Rybnika.
Szafraniec Krzysztof - KO

Radny nie odpowiedział na nasze pytania.

Szutka Mirella - PiS

Radna nie odpowiedziała na nasze pytania.

Szweda Arkadiusz - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Prawo i Sprawiedliwość
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Zostałem wybrany w okręgu 3. Zamieszkuję obecnie w Radziejowie, ale jestem tez związany aktywnością życiową z Chawłowicami.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Poprawa jakości prawa miejscowego oraz powrotem do zakresu kompetencji Rady Miasta, które przewidują przepisy prawa. Obecnie szereg z tych kompetencji Rada Miasta Rybnika pozbyła się kolejnymi i uchwałami zwiększając kompetencje Prezydenta Miasta.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Zatrzymać wiele zbędnych inwestycji w mieście. Dokonać kumulacji środków inwestycyjnych - a te w całości przeznaczyć na pomoc w rozbudowie sieci gazowniczej i ciepłowniczej, a także dofinansowań do wymian źródeł ciepła.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Nie uważam, aby w Rybniku był to duży problem. Sytuacje winna poprawić nieco droga Racibórz- Pszczyna.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Działania na rzecz poprawy ilości śmieci sortowanych oraz jakości sortowania. Wprowadzić ulgi podatkowe lub w opłatach za wywóz śmieci powiązane z tymi dwa sprawami.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Wstępnie jestem za, chociaż uważam że każde ewentualne przyłączenie musi mieć bardzo silne (co najmniej 70%) poparcie w gminie, która będzie deklarowała taką chęć, a ewentualne przyłączenie winny jednak poprzedzić analizy skutków.
Szymura Karol - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Przede wszystkim chciałem i chcę być radnym i przyjacielem, a jeśli chodzi o klub i listę to Prawo i Sprawiedliwość.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Reprezentuje całe miasto, zostałem wybrany z okręgu numer 4, mieszkam w dzielnicy Kamień.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Komunikacją miejską (szykuje się w tym zakresie rewolucja majowa) :), zaś kiedy to doprowadzimy do stanu zadowalającego, chciałbym się skupić na zadbaniu o małą infrastrukturę m.in. renowacje chodników, zwiększenie ilości ławek, koszy, rozbudową placy zabaw, ale również wspierać i słuchać młodych i seniorów. Proponować nowe rozwiązania - jestem najmłodszym radnym i chcę być kreatywny!
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Pomysłów mam wiele jak wszyscy. Problem w tym, że nie jestem ekspertem, a to są jednak specjalistyczne zagadnienia. W zaciszu domu, można dyskutować i mówić co się chce - publicznie już nie. Podstawowy pomysł jaki mi przychodzi na myśl to ocieplenie budynków, a zaraz za tym wymiana źródeł ciepła na jak najbardziej ekologiczne. Pięknie byłoby gdyby każdy miał pompy ciepła, gaz, OZE. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkich na to stać. Częstokroć na Śląsku domy dziedziczymy, mają one już swój wiek i były budowane ze słabej jakości materiałów.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Chcieć, to nie zawsze móc. Aktualnie zbieram dane na ten temat, po ich przejrzeniu mogę zacząć myśleć co trzeba poprawić. Mam nadzieję, że droga Pszczyna - Racibórz odciąży nieco ulicę Wodzisławską i Żorską. Była wstępna koncepcja na usprawnienie ruchu na ulicy Mikołowskiej. Jeśli chodzi zaś o ścisłe centrum - trudno mówić o odkorkowaniu. Jest wiele dróg jednokierunkowych - trzeba się zastanowić, czy to nie jest problem. Należy stworzyć lepszą ofertę komunikacji miejskiej.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Tutaj czeka nas również dość spora rewolucja. Obawiam się, że obecne koszty nie zostaną utrzymane, nawet nie wiemy jakie czynniki składają się na tę opłatę. Już chodzą głosy o kolejnej podwyżce sięgającej do 100%, która dotknie naszych mieszkańców. Wiem jednak, że  ostatnie zmniejszenie wywozów śmieci zmieszanych bardzo wzburzyły rybniczan.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Będę za przyłączeniem jeśli są za tym mieszkańcy naszego miasta i gmin sąsiadujących. Jednak trzeba pamiętać o interesie miasta Rybnika. Jesteśmy już rozległym miastem o słabej gęstości zaludnienia. Oczywiście zwykle jeśli mówimy o przyłączeniu gmin sąsiadujących, to są to częściej gminy biedniejsze, niż te świetnie prosperujące.
Wałach Krystyna - WdR

Radna nie odpowiedziała na nasze pytania.

Węglorz Mariusz - PiS
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  Reprezentuję PiS.
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Okręg nr 3. Niedobczyce.
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  Rozwiązywanie problemów Rybniczan.
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Wsparcie mieszkańców dotacjami, edukacja ekologiczna, promocja dobrych praktyk.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Należy opracować nową organizację ruchu w centrum.
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  Zwiększyć efektywność segregacji. Wybudować zakład do termicznej utylizacji odpadów.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Jestem za powiększeniem miasta. Ale należy zweryfikować podział środków na dzielnice.
Wiśniewski Mariusz - WdR

Radny nie odpowiedział na nasze pytania.

Wojaczek Andrzej - BSR
 1. Jakie ugrupowanie Pani/Pan reprezentuje?
  jestem bezpartyjny
 2. Jaki okręg Pani/Pan reprezentuje i jaką dzielnicę Pani/Pan zamieszkuje?
  Reprezentuję III okręg mieszkam w Chwałowicach. 
 3. Czym w szczególności chciałaby się Pani/Pan zajmować podczas obecnej kadencji?
  walka z niską emisją i mieszkanie dla każdego małżeństwa
 4. Jaki ma Pani/Pan pomysł na walkę ze smogiem?
  Podłączenie jak najszybciej wszystkie mieszkania do sieci CO albo gazowej.
 5. Jak chce Pani/Pan usprawnić przepustowość ruchu drogowego w mieście w godzinach szczytu?
  Dojazd do centrum autobusami 
 6. Utrzymując obecne koszty, jakie działania należy podjąć aby usprawnić politykę gospodarki odpadami?
  To jest trudna sprawa, ale należy rozmawiać z ludźmi, aby tą sprawę rozwiązać.
 7. Czy jest Pani/Pan za powiększeniem terytorium miasta i przyłączeniem ościennych gmin? Dlaczego tak/nie?
  Jeśli okoliczne miejscowości chcą się przyłączyć do Rybnika, to trzeba im w tym pomóc.

Podsumowanie

Na nasze pytania odpowiedziało w sumie 14 Radnych (z 25). Odpowiedzi uzyskaliśmy od:

 • 3 Radnych Koalicji Obywatelskiej (z 7)
 • 7 Radnych Prawa i Sprawiedliwości (z 9)
 • 2 Radnych Wspólnie dla Rybnika (z 6)
 • 2 Radnych Bloku Samorządowego Rybnik (z 3)

Pierwszy na nasze zapytanie odpowiedział Radny Jacek Mularczyk z BSR. Najwięcej odpowiedzi uzyskaliśmy od Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Dziękujemy Radnym za wsparcie naszej inicjatywy. Mamy nadzieję, że dzięki niej zmniejszyliśmy nieco dystans Mieszkańców do swoich Radnych.

 

Inicjatywę wspiera: