Misja

Rybnik to nasze miasto. Tutaj w większości dorastalismy, tutaj podejmowaliśmy pierwszą pracę zarobkową i zakładaliśmy rodziny.

Dziś świat stoi przed nami otworem, kusi praktycznie nieograniczonymi możliwościami zmiany miejsca zamieszkania. My jednak zdecydowaliśmy się pozostać w naszej małej ojczyźnie, bo ją po prostu kochamy. Miłość do tego miejsca nie jest jednak ślepa i bezkrytyczna. Rybnik trawią problemy, które są nie tylko wielką rysą na wizerunku miasta, ale sprawiają, że komfort życia mieszkających tu osób, jest w znacznym stopniu ograniczony. Wiele z tych problemów ma źródło w niewłaściwej polityce na szczeblu miejskim, inne wynikają z tego, że rzeczywistość polityczna w ujęciu ogólnokrajowym, ogranicza mocno możliwość podejmowania suwerennych decyzji na poziomie lokalnym.

To z kolei często staje się alibii dla władz Rybnika do trwania w bierności. Nasze stowarzyszenie powstało, bo wierzymy, że oddolna inicjatywa, składająca się małych, ale konsekwentnych kroków, pomoże wskazać władzom miasta obszary, w których można coś naprawić lub zmienić. Co ważne, posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań użytkowych, a także posiadamy narzędzia umożliwiające efektywne badanie opinii mieszkańców na temat zgłaszanych inicjatyw.